China

Bij iedere visumaanvraag is aanvullend formulier (Consent form) vereist.