DISCLAIMER

Disclaimer voor www.visumbureau-limburg.nl

Visumbureau-Limburg (Kamer van Koophandelnr. 54294320) verleent u hierbij toegang tot www.visumbureau-limburg.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Visumbureau-Limburg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Doeleinden
Visumbureau-Limburg verzamelt de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van een visum. Deze gegevens omvatten:

NAW-gegevens
Geboortedatum- en plaats
Namen ouders
Paspoortgegevens (nummer, uitgifte- en vervaldatum)
E-mailadres

De gegevens worden enkel verzameld voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Beveiliging
De website is beveiligd door middel van een SSL-verbinding. Tevens zijn alle verbindingen met de server beveiligd met een SSL-verbinding.

De persoonsgegevens worden verwijderd, zodra uw visum is verlopen. Indien u de aanvraag niet afrondt, worden de persoonsgegevens verwijderd, zodra de betaaltermijn voor overboeking is verstreken (14 dagen).

Cookies
Visumbureau-Limburg maakt gebruik van cookies om de werking van de website te garanderen (chat, sessie). Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics om de statistieken bij te houden. Statistieken worden geanonimiseerd opgeslagen.

Beperkte aansprakelijkheid
Visumbureau-Limburg spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden onderdelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De onderdelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Visumbureau-Limburg.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van tik- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Visumbureau-Limburg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze onderdelen liggen bij Visumbureau-Limburg.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze onderdelen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Visumbureau-Limburg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke onderdelen anders is aangegeven.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.