Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de meeste gestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te zien. Zit uw vraag of antwoord er niet bij, stuur ons dan een e-mail met uw vraag en wij proberen u zo goed mogelijk te antwoorden.
U mag uw paspoort uit handen geven om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u een visum aanvraagt, is dat de wettelijke verplichting van een buitenlandse mogendheid die vereist dat een reiziger een visum nodig heeft.

Sinds 1 januari 2005 is iedere Nederlander vanaf 14 jaar verplicht om zich altijd te kunnen legitimeren. Dat kan met zijn paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Als u uw paspoort aan ons afstaat voor een visumaanvraag en u beschikt niet over een rijbewijs of identiteitskaart bent u in overtreding. Een kopie van uw paspoort is geen geldig identiteitsbewijs in de zin van de wet.

N.B. Veel zakenreizigers die frequent reizen beschikken over een tweede paspoort.

Ja, er zijn verschillende soorten visa. Visa kunnen verschillen naar de aard van het bezoek: zaken, toerisme of privé-bezoek (bezoek aan vrienden of familie). Ze kunnen ook verschillen in de geldigheidsperiode van het visum en de periode waarbinnen het visum gebruikt moet worden. De ambassade van India geeft meestal een half-jaar visum af, Rusland geeft aan zakenreizigers een maandvisum af. Visumbureau-Limburg regelt vrijwel alleen visa-aanvragen voor zakenreizen.

Een multiple-entry visum is een visum dat binnen de geldigheidsperiode zo vaak gebruikt kan worden als u zelf wilt met een maximum aantal dagen per keer. Een single-entry visum kan slechts gebruikt worden voor één reis. Veel landen geven alleen single-entry visa af. Die kunnen vaak ter plekke worden verlengd of aangepast voor een hernieuwde inreis (bijv. na bezoek aan een buurland).

Sommige landen geven ook een transitvisum af. Dit visum is alleen geldig om door een land te reizen, omdat men in dat land (per vliegtuig) aankomt en meteen daarna over land doorreist naar het volgende land. Een transitvisum heeft een beperkte geldigheid (meestal maximaal 3 dagen).

Voor emigratie gelden heel andere regels dan voor gewone visa. Zeker bij emigratie buiten de Europese Unie kunt u te maken krijgen met talrijke voorschriften en voorwaarden. Hiervoor kunt u het best een gespecialiseerd bureau inschakelen.

  • Visa moeten normaal gesproken binnen drie maanden na de datum van afgifte gebruikt worden. Visa kunnen dus niet lang van tevoren aangevraagd worden. De visa zijn dan al verlopen op het moment dat u in het land van bestemming aankomt. Sommige ambassades/consulaten geven een visum af precies voor de duur van de reis. Andere ambassades geven een visum voor een langere periode af.

  • Documenten opgemaakt door diplomatieke ambtenaren of ambtenaren van het consulaat, zoals een verklaring van niet gehuwd zijn van een buitenlandse ambassade in Nederland;
  • Documenten voor handelstransacties of douaneformaliteiten.

Een werkvergunning is veel bewerkelijker dan een gewoon visum. Er worden een aantal specifieke eisen gesteld aan de aanvraagprocedure. Wij hebben ervaring met werkvergunningen voor Brazilië en Saoudi-Arabië. Bij de landeninformatie gaan we hier nader op in. Exacte procedures in verband met werkvergunningen voor andere landen worden op aanvraag onderzocht en verstrekt.
Visumbureau-Limburg kan u hierbij helaas niet van dienst zijn. Een visum voor Nederland moet namelijk persoonlijk worden aangevraagd bij het Nederlands consulaat in het land waar de bezoeker woont. Daar moeten dus alle formaliteiten vervuld worden. Wilt u de visumplichtige persoon uitnodigen voor een bezoek van korter dan 3 maanden dan stuurt u een uitnodigingsbrief aan de betrokkene. Tevens moet u garant staan voor de bezoeker. De gemeente waarin u woont, kan u eventueel helpen met een formele uitnodiging.

Na indiening van de aanvraag kan het geruime tijd (enige maanden !) duren voordat u antwoord krijgt. Als het visum wordt toegekend kunt u aangesproken worden op uw garantieverklaring. Als u mensen voor langere tijd (> 3 maanden) wil laten verblijven, moet er een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) worden aangevraagd. Op de website www.ind.nl van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt u alle van belang zijnde informatie.

Een buitenlander met een Schengen-visum of een Nederlandse verblijfsvergunning kan met een geldig visum reizen binnen de Schengen-landen. Dat zijn België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. Groot-Brittannië, Ierland en Zwitserland zijn geen Schengen-landen.

Een buitenlander met een Schengen-visum uitgegeven door een bepaald land moet ook via dit land het Schengengebied binnen komen.

Ja, Visumbureau-Limburg kan u van dienst zijn. Visumbureau-Limburg heeft meer ervaring met het regelen van visa, maar kan ook uw legalisaties naar tevredenheid afhandelen.

Er zijn twee soorten legalisaties:

1. Consulaire legalisatie
De meeste consulaten kunnen alleen documenten legaliseren die een stempel hebben van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag. Bij de legalisatie van handelsdocumenten voor landen in het Midden-Oosten volstaat vaak de legalisatie door de Kamer van Koophandel.

2. Apostille
Sinds de Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961 is consulaire legalisatie niet nodig wanneer het document voorzien is van een Apostille. Een Apostille wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land waar het document vandaan komt – in Nederland zijn dat de Arrondissementsrechtbanken – en is van toepassing op de openbare akten. Volgens de Conventie van Den Haag (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) wordt onder openbare akten verstaan:

  • Documenten die zijn afgegeven door een autoriteit of ambtenaar behorende tot enig rechtelijk orgaan van de staat, waaronder documenten van het Openbaar Ministerie, griffiers of gerechtsdeurwaarders.
  • Administratieve documenten.
    Notariële akten.
  • Op onderhandse stukken geplaatste officiële verklaringen, zoals verklaringen omtrent registratie, het bestaan van een document op een bepaalde datum en de echtheid van een handtekening.

NB: Wij verzorgen in overleg ook legalisatie van documenten bij Kamers van Koophandel, notarissen en Rechtbanken.

In alle gevallen is het raadzaam te informeren bij de locale GG&GD, uw huisarts of op internet via www.lcr.nl. U moet er rekening mee houden dat er voor bepaalde inentingen een bepaalde termijn moet zitten tussen de inenting en de immuniteit. Vaccinatie moet dus tijdig plaatsvinden.

Bij het boeken van een last-minute-reis kan de afgifte van een visum geweigerd worden omdat uw vaccinaties nog niet geldig zijn!

Mensen die onderweg hun papieren kwijtraken of bestolen worden, moeten hun pasjes laten blokkeren bij de bank. Bij het Nederlands consulaat in het betreffende land kunnen vervangende documenten aangevraagd worden. U kunt zich ook wenden tot een andere EU-ambassade als in het betreffende land geen Nederlandse ambassade of consulaat aanwezig is. Ook de benodigde visa moeten opnieuw aangevraagd worden bij het consulaat van het betreffende land. U kunt overwegen door op de beveiligde website www.lockertje.nl afschriften van alle belangrijke documenten te bewaren. Dit kan de aanvraag van nieuwe documenten eenvoudiger maken.

Op www.pasblokkeren.nl vindt u gegevens om bankpasjes en creditcards te laten blokkeren. De van belang zijnde telefoonnummers/procedures worden natuurlijk ook verstrekt door uw bank of creditcard-maatschappij.