Legalisatie

Wat is een legalisatie?

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere land ook zo. Veel documenten moeten daarom eerst worden gelegaliseerd om ze in het buitenland te kunnen gebruiken. Door legalisatie van een Nederlands document weet een buitenlandse autoriteit dat het document geldig is. Door legalisatie is vastgesteld dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en dat de handtekening van het document inderdaad van de ondertekenaar is.

In de praktijk zijn soms verschillende handtekeningen nodig van instanties die op de hoogte zijn van elkaars bevoegdheid. Dit noemt men ook wel een legalisatieketen. Het land waar de legalisatie voor bedoeld is, bepaalt waar de legalisatie aan moet voldoen. Als het document bedoeld is voor een land dat het apostilleverdrag niet heeft ondertekend, dan moet het document worden gelegaliseerd. De weg die een legalisatie van een document aflegt, is dan langer.

Welke weg legt een legalisatie af?

Wat is het Apostilleverdrag?

Wat valt volgens het Apostilleverdrag onder openbare akten?

Voor welke documenten geldt het Apostilleverdrag niet?

Wilt u uw document door ons laten legaliseren, neem dan contact­ met ons op. Heeft u een gelegaliseerd document nodig voor een van de onderstaande landen? Klik dan verder voor meer informatie. Voor overige landen kunt u altijd contact met ons opnemen:

LET OP! 

Dien een in Nederland afgegeven origineel en ondertekend (bron)document in.

Zorg voor een document dat recent is afgegeven (niet langer dan 1 jaar geleden).

Zorg dat het document voorzien is van een bevoegde handtekening en naam of naamstempel.

Lever een kopie van het document mee voor de ambassade of het consulaat.