Privacybeleid

Visumbureau-Limburg is zich er van bewust dat het voor u van groot belang is hoe informatie over u gebruikt en gedeeld wordt. Wij waarderen uw vertrouwen en gaan altijd uiterst zorgvuldig om met uw gegevens.
Door gebruik te maken van de diensten van Visumbureau-Limburg, gaat u akkoord onze handelswijze beschreven in deze Privacy Policy.

Persoonlijke informatie

De verzamelde informatie van cliënten is vereist om visums of legalisaties aan te vragen die nodig zijn en ingeleverd worden bij ambassades/consulaten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboorteplaats en -datum
 • Paspoortgegevens
 • Burger Service Nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die ons verstrekt zijn in correspondentie.

Informatie die u ons verstrekt

Alle informatie die wij van u ontvangen via onze website bewaren wij tot uw aanvraag afgerond is. Wanneer uw aanvraag afgerond is bewaren wij alleen uw accountgegevens, alle andere informatie wordt verwijderd / vernietigd na een maand. Bijlagen in e-mails worden automatisch vernietigd na een maand. Facturen worden v.w. fiscale redenen 7 jaar bewaard.

Als u ervoor kiest om bepaalde informatie niet te verschaffen kan dit invloed hebben op het niveau van de service die u ontvangt. Tevens vragen wij u alleen om persoonsgegevens die 100% noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van uw visum of legalisatie. U heeft te allen tijde het recht om Visumbureau-Limburg te verzoeken om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt heeft te wissen. Wilt u uw persoonlijke gegevens laten wissen, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Visumbureau-Limburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzorgen van uw visumaanvraag• Het verzorgen van uw documentlegalisatie
 • Aflevering van paspoorten met visa / gelegaliseerde documenten naar het juiste adres
 • Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten of producten
 • Het verwerken van betalingen

Hoe uw informatie gebruikt wordt

In geen enkel geval verkopen wij uw persoonlijke informatie aan derden. Daarbij deelt Visumbureau-Limburg de informatie met geen enkele derde partij, behalve anderszins aangegeven in dit privacybeleid.

Visumbureau-Limburg kan de persoonlijke informatie met derde partijen voor de volgende doeleinden delen:

 • Om voor zover noodzakelijk uw visum of documentlegalisatie af te handelen, inclusief openbaarmaking aan overheidsinstanties in de vorm van aanvragen, foto’s en verzoekschriften voor visumaanvragen. Hieronder valt het doorgeven van persoonlijke informatie, die nodig is voor de aanvraag om de visum- of legalisatie aanvraag in behandeling te nemen, aan onze medewerkers, visumbehandelingscentra, logistieke bedrijven, aanbieders van uitnodigingen en/of vertalers.
 • Gegevens delen met bedrijven die diensten aan ons verlenen om ons te helpen met onze zakelijke activiteiten voor de afhandeling van visum en legalisatieaanvragen. Het eventueel delen van gegevens is onderworpen aan EU GDPR / AVG vereisten.

Bescherming van uw gegevens

Het is van essentieel belang om de persoonlijke gegevens die wij van u krijgen te beschermen. De data van Visumbureau-Limburg wordt beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Deze technologie zorgt voor veilige overbrenging van alle data, met inbegrip van persoonlijke en betaalgegevens. Hierdoor kunt u veilig onze website en systemen gebruiken.

Datalek

Bij constatering van een ernstig datalek, wordt dit meteen gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen

 • Met dochterondernemingen of verbonden ondernemingen van Visumbureau-limburg die ofwel onderworpen zijn aan deze Privacy Policy of minstens zo beschermend zijn als welke zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Bescherming van Visumbureau-Limburg en anderen: Wij geven persoonlijke informatie wanneer collectie wordt vereist door de wet of wanneer de informatie die nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

Visumbureau-Limburg mag persoonlijke informatie gebruiken en openbaar maken van de opdrachtgever (en indien van toepassing, hun families) voor het primaire doel waarvoor het is verzameld, redelijkerwijs te verwachten secundaire doeleinden die verband houden met het primaire doel en in andere omstandigheden die geautoriseerd zijn door de wet.

In het algemeen zal Visumbureau-Limburg persoonlijke gegevens van de klant onthullen en gebruiken van de klant met expliciete of impliciete toestemming voor de volgende doeleinden:

 • om hun zaken te doen, waaronder facturering en account management;• om te communiceren met de opdrachtgever;
 • om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, en
 • om hen te helpen bij het beheren en verbeteren van hun diensten

Visumbureau-Limburg mag de persoonlijke of gevoelige informatie van de cliënt vrijgeven:

 • aan regelgevende instanties;
 • waar de wet dwingt ons om dit te doen, en
 • indien de Cliënt instemt voor ons om dat te doen.

Veiligheid

Visumbureau-Limburg werkt hard om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen. Tijdens gebruik van uw gegevens (invoer en uitvoer) maken wij gebruik van beveiligde verbinding  met uitgebreide validatie (TSL, voorheen SSL), die informatie die u invoert versleutelt. Te controleren aan “https://” en het groene hangslotje in de adresbalk.

Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang op uw computer. Werk met wachtwoorden en zorg dat u zich afmeld wanneer u klaar bent met werken op een gedeelde computer.

Visumbureau-Limburg heeft professionele begeleiding van de IT structuur en wij maken gebruik van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall. Ook voor het personeel is er zorgvuldige screening en begeleiding.

Aanpassingen van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment aan te passen. Eventuele aanpassingen van ons privacybeleid worden vermeld op onze website, op deze pagina.

Heeft u vragen over ons privacybeleid, neem dan contact op met Visumbureau-Limburg.

Disclaimer

Hoewel we de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samenstellen, kunnen de vereisten voor visa, paspoorten en legalisaties op elk moment veranderen zonder aankondiging vooraf. Wij worden niet altijd direct op de hoogte gesteld van dergelijke veranderingen. Wij kunnen daarom niet garanderen dat de informatie op deze website te allen tijde volledig accuraat is. Aanduidingen van verwerkingstijden en kosten voor visumaanvragen zijn bedoeld ter indicatie en niet gegarandeerd. Als de website aangeeft dat er voor een bepaalde combinatie van nationaliteit en reisbestemming geen visum vereist is, raden wij u aan deze informatie te verifiëren bij uw luchtvaartmaatschappij en de betreffende ambassade of het consulaat.

Visumbureau-Limburg raadt aan om uw visa te regelen voordat u op reis gaat. Wordt er informatie gegeven over visa die u bij aankomst kunt verkrijgen, dan raden wij u aan deze informatie te verifiëren voordat u op reis gaat. U kunt hiervoor contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij, de ambassade of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bevestig uw reisplannen niet voordat u het benodigde visum in uw bezit hebt, tenzij dit een specifieke eis is van het betreffende consulaat. In dergelijke gevallen raden wij u aan afspraken te maken over teruggave van de betaling van uw ticket.